Karolczak, Kazimierz. 2021. “Środowisko Intelektualne Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich W dziewiętnastowiecznym Lwowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):15-26. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.02.