Świetlik, Katarzyna. 2021. “Zofia Romanowiczówna (1842-1935) – Lwowska pamiętnikarka I działaczka społeczna”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):95-110. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.06.