Nowak, Magdalena. 2021. “Wokół Biografii Metropolity Andrzeja Szeptyckiego – Stan badań, źródła I Metoda”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):111-35. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.07.