Dudiak, Ołeh. 2021. “Spisy Powszechne W Polsce W Latach 1921 I 1931 Jako źródło Do Badań liczebności, Struktury Etniczno-Wyznaniowej I Zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych We Lwowie W Okresie międzywojennym”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):187-202. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11.