Szełestak, Łarysa. 2021. “Ustanowienie Sowieckiego Systemu Przysposobienia Obronnego W Cywilnych szkołach wyższych We Lwowie (1944-1961)”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):261-70. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.16.