Olechowski, Piotr. 2021. “„Nie Wychowywać Nowej inteligencji”. Trudne Lata mniejszości Polskiej We Lwowie 1959-1962”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):287-300. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.18.