Lechniuk, Roman. 2022. “Onufrij Wolanśkyj I Idee Ultramontanizmu W Kościele Greckokatolickim Na początku ХХ Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):41-55. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.03.