Stasiuk, A. (2019) “Zapisy na marginesach stronic halickich starodruków cerkiewnych z XVII wieku”, Krakowskie Pismo Kresowe, 11(11). doi: 10.12797/KPK.11.2019.11.02.