Wasyl, F. (2019) “Zbigniew Manugiewicz, Jerzy Tustanowski, „U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, 493 ss., il.”, Krakowskie Pismo Kresowe, 11(11). doi: 10.12797/KPK.11.2019.11.11.