Świątek, A. (2014) “Wstęp”, Krakowskie Pismo Kresowe, 6(6), pp. 7–9. doi: 10.12797/KPK.06.2014.06.01.