Papa , I. (2020) “„Kronika Podhorecka” jako źródło do badań nad dziejami zamku w Podhorcach w drugiej połowie XIX wieku na początku XX wieku”, Krakowskie Pismo Kresowe, 12, pp. 151–186. doi: 10.12797/KPK.12.2020.12.07.