Grin-Piszczek, E. . (2020) “Dokumenty pergaminowe miasteczka Niżankowice w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu”, Krakowskie Pismo Kresowe, 12, pp. 9–23. doi: 10.12797/KPK.12.2020.12.01.