Dudek, T. . (2020) “Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903)”, Krakowskie Pismo Kresowe, 12, pp. 51–80. doi: 10.12797/KPK.12.2020.12.03.