Wodzińska, I. . (2020) “Las w życiu codziennym Lasowiaków i Poleszuków: Wybrane zagadnienia”, Krakowskie Pismo Kresowe, 12, pp. 129–148. doi: 10.12797/KPK.12.2020.12.06.