Pudłocki, T. . (2020) “Lwowska stauropigia: Historia, ludzie, kontakty”, Krakowskie Pismo Kresowe, 12, pp. 189–195. doi: 10.12797/KPK.12.2020.12.08.