Karolczak, K. and Kudela-Świątek, W. (2021) “Wstęp”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, p. 7. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.01.