Karolczak, K. (2021) “Środowisko intelektualne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w dziewiętnastowiecznym Lwowie”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 15–26. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.02.