Świetlik, K. (2021) “Zofia Romanowiczówna (1842-1935) – lwowska pamiętnikarka i działaczka społeczna”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 95–110. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.06.