Nowak, M. (2021) “Wokół biografii metropolity Andrzeja Szeptyckiego – stan badań, źródła i metoda”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 111–135. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.07.