Dudiak, O. (2021) “Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 187–202. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.11.