Biedrzycka, A. (2021) “Wojenne losy Aleksandra Prusiewicza i jego „Dziennik z wydarzeń II wojny światowej 1939-1941””, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 225–244. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.14.