Szełestak, Łarysa (2021) “Ustanowienie sowieckiego systemu przysposobienia obronnego w cywilnych szkołach wyższych we Lwowie (1944-1961)”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 261–270. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.16.