Olechowski, P. (2021) “„Nie wychowywać nowej inteligencji”. Trudne lata mniejszości polskiej we Lwowie 1959-1962”, Krakowskie Pismo Kresowe, 13, pp. 287–300. doi: 10.12797/KPK.13.2021.13.18.