Baczkowski, M. (2022) “Metryka józefińska jako źródło do dziejów wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Galicji”, Krakowskie Pismo Kresowe, 14, pp. 9–23. doi: 10.12797/KPK.14.2022.14.01.