Huz, A. (2022) “Najwyżej zatwierdzone rozporządzenie Komitetu Ministrów „W sprawie trybu cenzurowania rękopisów kazań wygłaszanych w kościołach rzymskokatolickich” jako instrument kontroli Kościoła rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim”, Krakowskie Pismo Kresowe, 14, pp. 25–40. doi: 10.12797/KPK.14.2022.14.02.