Papa , I. “„Kronika Podhorecka” Jako źródło Do Badań Nad Dziejami Zamku W Podhorcach W Drugiej połowie XIX Wieku Na początku XX Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe, vol. 12, Dec. 2020, pp. 151-86, doi:10.12797/KPK.12.2020.12.07.