Karolczak, K., and W. Kudela-Świątek. “Wstęp”. Krakowskie Pismo Kresowe, vol. 13, Dec. 2021, p. 7, doi:10.12797/KPK.13.2021.13.01.