Dudiak, O. “Spisy Powszechne W Polsce W Latach 1921 I 1931 Jako źródło Do Badań liczebności, Struktury Etniczno-Wyznaniowej I Zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych We Lwowie W Okresie międzywojennym”. Krakowskie Pismo Kresowe, vol. 13, Dec. 2021, pp. 187-02, doi:10.12797/KPK.13.2021.13.11.