Szełestak, Łarysa. “Ustanowienie Sowieckiego Systemu Przysposobienia Obronnego W Cywilnych szkołach wyższych We Lwowie (1944-1961)”. Krakowskie Pismo Kresowe, vol. 13, Dec. 2021, pp. 261-70, doi:10.12797/KPK.13.2021.13.16.