Nowak, Magdalena. “Wokół Biografii Metropolity Andrzeja Szeptyckiego – Stan badań, źródła I Metoda”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December 13, 2021): 111–135. Accessed February 9, 2023. https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/4663.