Dudiak, Ołeh. “Spisy Powszechne W Polsce W Latach 1921 I 1931 Jako źródło Do Badań liczebności, Struktury Etniczno-Wyznaniowej I Zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych We Lwowie W Okresie międzywojennym”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December 13, 2021): 187–202. Accessed December 10, 2023. https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/4669.