Szełestak, Łarysa. “Ustanowienie Sowieckiego Systemu Przysposobienia Obronnego W Cywilnych szkołach wyższych We Lwowie (1944-1961)”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December 13, 2021): 261–270. Accessed March 3, 2024. https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/4674.