1.
Dudek T. Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903). kresy [Internet]. 2020 Dec. 1 [cited 2023 Dec. 1];12:51-80. Available from: https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/2615