1.
Dudiak O. Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym. kresy [Internet]. 2021 Dec. 13 [cited 2023 Dec. 11];13:187-202. Available from: https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/4669