1.
Szełestak Łarysa. Ustanowienie sowieckiego systemu przysposobienia obronnego w cywilnych szkołach wyższych we Lwowie (1944-1961). kresy [Internet]. 2021 Dec. 13 [cited 2024 Mar. 3];13:261-70. Available from: https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/4674