[1]
Czaja, R. 2022. Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 15–24. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01.