[1]
Niezabitowski, M. 2022. Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 25–34. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02.