[1]
Kawalla-Lulewicz, I. 2022. Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 35–64. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03.