[1]
Krasnowolski, B. 2022. Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 65–84. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.04.