[1]
Drożdż, M. 2022. Usuwanie komunistycznych patronów ulic: Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 85–102. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.05.