[1]
Paduchowski, W. 2022. Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 135–150. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08.