[1]
Świadek, B. 2022. Gotycki kielich ze zbiorów Muzeum Krakowa. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 161–173. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.10.