[1]
Mazur, H. 2022. Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 40, (wrz. 2022), 189–193. DOI:https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.13.