(1)
Niezabitowski, M. Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program Naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, Zakres, Perspektywy. Krzy 2022, 40, 25-34.