(1)
Kawalla-Lulewicz, I. Ulica Grodzka W Krakowie W 1900 Roku. Wstęp Do Badań Socjotopograficznych. Krzy 2022, 40, 35-64.