(1)
Paduchowski, W. Krakowski Adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym Oporem a Przystosowaniem. Krzy 2022, 40, 135-150.