(1)
Świadek, B. Gotycki Kielich Ze zbiorów Muzeum Krakowa. Krzy 2022, 40, 161-173.