(1)
Grabowski, M. Centrum Dialogu Przełomy W Szczecinie – Muzeum Informacyjne?. Krzy 2022, 40, 181-193.