Grabowski, M. (2021). Słownik encyklopedyczny muzeologii. Red. André Desvallées, François Mairesse. Redakcja naukowa wydania polskiego Dorota Folga-Januszewska. Przekład z języka francuskiego Katarzyna Bartkiewicz, współpraca Dorota Folga-Januszewska. Warszawa 2020, 876 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 39, 177–181. https://doi.org/10.32030/KRZY.2021.10