Niezabitowski, M. (2022). Słowo od wydawcy. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 8–10. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5267